บทนำ

 

ยินดีต้อนรับสู่ FLASHFOMO แบรนด์ที่เป็นเจ้าของโดย FlashFomo Pty Ltd. โดยการใช้ FLASHFOMO ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเว็บไซต์หรือซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน (เรียกรวมกันว่า “FLASHFOMO”, “บริการ”, “ระบบ”) ผู้ใช้บริการของเราตกลงและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข นโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นข้อตกลงทางกฎหมายที่มีผลผูกพันระหว่างเรา FLASHFOMO และคุณลูกค้าของเว็บไซต์ (ต่อไปนี้เป็น“ ผู้ใช้”,“ คุณ”)

หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อใดข้อหนึ่งในเอกสารทางกฎหมายของเราโปรดหลีกเลี่ยงการใช้บริการของเรา

ในการใช้บริการคุณต้อง:

 • คุณต้องมีอายุมากกว่า 18 ปีหรืออายุก่อนหน้านี้ซึ่งบุคคลมีสิทธิ์ตามกฎหมายที่จะซื้อสินค้าที่พิจารณาผ่านระบบที่ใช้ในประเทศที่คุณอยู่ ในกรณีที่คุณอายุ 13 ปีขึ้นไปคุณต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองหรือผู้ปกครองเพื่อยอมรับกฎที่มีอยู่ในที่นี้
 • คุณอาจยอมรับเอกสารทางกฎหมายของเรา

ผู้ใช้ยังรับประกันว่าข้อมูลทั้งหมดที่ให้แก่ FLASHFOMO ณ เวลาที่ลงนามในสัญญานั้นเป็นความจริงถูกต้องและครบถ้วน คุณต้องให้แน่ใจว่าข้อมูลทั้งหมดที่คุณให้นั้นสมบูรณ์และถูกต้อง FlashFomo ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายความล่าช้าหรือความล้มเหลวในการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับหรือเป็นผลมาจากข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ที่คุณได้ให้ไว้

 

 

การแก้ไขข้อตกลงและข้อกำหนดเหล่านี้

 

บางครั้งเราอาจทำการเปลี่ยนแปลงบริการและ / หรือเอกสารทางกฎหมายและข้อกำหนดเหล่านี้ตามดุลยพินิจของเรา เมื่อเราทำการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญกับเอกสารทางกฎหมายเราจะแจ้งผู้ใช้ผ่านระบบ การใช้งานอย่างต่อเนื่องของ FLASHFOMO หลังจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวหมายถึงการยอมรับอย่างชัดเจนและการยอมรับการเปลี่ยนแปลง

 

 

ใบอนุญาต

 

FLASHFOMO และเนื้อหาที่ให้ผ่านเป็นทรัพย์สินของ FlashFomo Pty Ltd หรือผู้ออกใบอนุญาตและเราอนุญาตให้ผู้ใช้ภายใต้ใบอนุญาตแบบ จำกัด ไม่ผูกขาดและเพิกถอนได้สำหรับการใช้บริการส่วนบุคคลและไม่ใช่เชิงพาณิชย์

เครื่องหมายการค้า FLASHFOMO ทั้งหมดเครื่องหมายบริการชื่อทางการค้าโลโก้ชื่อโดเมนและคุณสมบัติอื่น ๆ ทั้งหมดของเครื่องหมายการค้า FLASHFOMO เป็นทรัพย์สินของ FlashFomo Pty Ltd. ใบอนุญาตนี้ไม่ให้สิทธิ์ใด ๆ ในการใช้เครื่องหมายการค้าเครื่องหมายบริการ FLASHFOMO ชื่อทางการค้าโลโก้ชื่อโดเมนหรือคุณสมบัติอื่น ๆ ของเครื่องหมายการค้า FLASHFOMO

ผู้ใช้ตกลงที่จะไม่ใช้บริการ FLASHFOMO ในวิธีการใด ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดแจ้งโดยเงื่อนไขเหล่านี้

การรวบรวมซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามที่รวมอยู่ในบริการ FLASHFOMO ได้รับอนุญาตตามกฎที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดเหล่านี้

 

 

บริการของบุคคลที่สาม

 

FLASHFOMO เพื่อให้บริการอย่างถูกต้องอาจ (ตอนนี้หรือในอนาคต) ใช้แอปพลิเคชันบุคคลที่สามเว็บไซต์และเนื้อหาที่เสนอโดยตรงโดยบุคคลที่สาม (“แอปพลิเคชันบุคคลที่สาม”) การใช้แอพพลิเคชั่นเหล่านี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการใช้งานของตัวเอง คุณรับทราบและตกลงว่า FLASHFOMO จะไม่รับผิดชอบต่อพฤติกรรมคุณสมบัติหรือเนื้อหาของแอปพลิเคชันบุคคลที่สามใด ๆ

 

 

 

แนวทางสำหรับผู้ใช้

 

FLASHFOMO เคารพสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาและคาดว่าผู้ใช้จะทำเช่นเดียวกัน FLASHFOMO ได้สร้างกฎพื้นฐานบางอย่างที่ผู้ใช้ควรปฏิบัติตามเมื่อใช้บริการเพื่อให้แน่ใจว่า FLASHFOMO ยังคงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทุกคนสามารถใช้ได้ โปรดปฏิบัติตามกฎเหล่านี้และสนับสนุนให้ผู้ใช้รายอื่นประพฤติตนในทางเดียวกัน การกระทำต่อไปนี้ไม่ได้รับอนุญาตด้วยเหตุผลใด ๆ :

 • คัดลอก แจกจ่าย ทำซ้ำ “แยก” บันทึกถ่ายโอน ดำเนินการหรือแสดงต่อสาธารณะ ส่งหรือให้บริการแก่สาธารณชนในส่วนใด ๆ อนุญาตภายใต้ข้อตกลงหรือกฎหมายที่บังคับใช้หรือที่ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา (เช่นลิขสิทธิ์) ของบริการ FLASHFOMO
 • ใช้บริการ FLASHFOMO เพื่อนำเข้าหรือคัดลอกไฟล์ภายในเครื่องที่คุณไม่มีสิทธิ์ตามกฎหมายที่จำเป็นในการทำเช่นนั้น
 • วิศวกรรมแยกส่วน ถอดแยก ดัดแปลง หรือสร้างผลงานลอกเลียนแบบตามบริการ FLASHFOMO เนื้อหาหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของมัน ยกเว้นตามที่กฎหมายอนุญาต
 • หลีกเลี่ยงเทคโนโลยีใด ๆ ที่ใช้โดย FLASHFOMO ผู้อนุญาตหรือบุคคลที่สามอื่น ๆ เพื่อปกป้องเนื้อหาหรือบริการ
 • ขายให้เช่าเหมาช่วงหรือให้เช่าส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการ FLASHFOMO หรือเนื้อหา
 • หลีกเลี่ยงข้อจำกัด ทางอาณาเขตใด ๆ ที่ FLASHFOMO หรือผู้อนุญาตใช้
 • ลบหรือแก้ไขประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าหรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ที่มีอยู่ในหรือให้บริการผ่าน FLASHFOMO (รวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์ในการปกปิดหรือแก้ไขประกาศเกี่ยวกับเนื้อหาหรือกรรมสิทธิ์ใด ๆ )
 • รวบรวมข้อมูลภายในบริการ FLASHFOMO หรือใช้วิธีการอัตโนมัติอื่น ๆ (รวมถึงบอทมีดโกนและสไปเดอร์) เพื่อรวบรวมข้อมูลจาก FLASHFOMO
  โปรดเคารพ FLASHFOMO เจ้าของเนื้อหาและผู้ใช้รายอื่นของ FLASHFOMO ห้ามมีส่วนร่วมในกิจกรรมใด ๆ โพสต์เนื้อหาของผู้ใช้ (ถ้ามี) หรือลงทะเบียนและ / หรือใช้ชื่อผู้ใช้ที่มีหรือมีเนื้อหา:
 • เป็นที่น่ารังเกียจดูหมิ่นดูหมิ่นลามกอนาจารข่มขู่หรือลามก
 • ผิดกฎหมายหรือออกแบบมาเพื่อส่งเสริมหรือกระทำการใด ๆ ที่ผิดกฎหมายรวมถึงการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาสิทธิความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิพิเศษของ FLASHFOMO หรือบุคคลที่สาม
 • ที่เป็นอันตรายเช่นมัลแวร์ม้าโทรจันหรือไวรัสหรืออาจขัดขวางการเข้าถึงบริการของคุณ
 • รู้สึกหรือสามารถก่อให้เกิดการรบกวนหรือการล่วงละเมิดต่อผู้ใช้รายอื่น;
 • ความสามารถในการแสดงความเกี่ยวข้องกับผู้ใช้คนอื่นบุคคลหรือหน่วยงานอื่น ๆ หรือหลอกลวงหรือทำให้เข้าใจผิด
 • ซึ่งใช้วิธีการอัตโนมัติเพื่อส่งเสริมเนื้อหาเทียม
 • ซึ่งเกี่ยวข้องกับการส่งข้อความจำนวนมากที่ไม่พึงประสงค์หรือรูปแบบอื่น ๆ ของสแปม (“สแปม”), อีเมลขยะ, จดหมายลูกโซ่หรือสิ่งที่คล้ายกันรวมถึงผ่านกล่องจดหมายของ FLASHFOMO;
 • ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเชิงพาณิชย์หรือการขายเช่นการโฆษณาการส่งเสริมการขาย การแข่งขันการชิงโชค หรือแผนการปิรามิดที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจาก FLASHFOMO
 • ที่เชื่อมต่อ หรือส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์หรือบริการในเชิงพาณิชย์เว้นแต่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจาก FLASHFOMO;
 • ที่รบกวนหรือขัดขวางการให้บริการ FLASHFOMO ในทางใดทางหนึ่งละเมิดหรือพยายามทดสอบช่องโหว่ของ FLASHFOMO บริการหรือระบบคอมพิวเตอร์ หรือเครือข่ายกฎการใช้งาน หรือส่วนประกอบความปลอดภัยอื่น ๆ มาตรการรับรองความปลอดภัย FLASHFOMO หรือ
 • ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งกับข้อตกลงตามที่กำหนดโดย FLASHFOMO

เราขอสงวนสิทธิ์อย่างเต็มที่ในการยกเลิกหรือระงับบัญชีผู้ใช้หากมีการละเมิดหนึ่งคะแนนขึ้นไปที่อยู่ในเกณฑ์ข้างต้นตามความประพฤติของผู้ใช้ นอกจากนี้เราจะไม่รับผิดชอบในการทำธุรกรรมที่อาจเป็นการฉ้อโกงหรือผิดกฎหมายที่ดำเนินการโดยผู้ใช้

รหัสผ่านป้องกันบัญชีผู้ใช้และผู้ใช้เป็นผู้รับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวในการรักษาความลับและความปลอดภัย คุณเข้าใจว่าคุณต้องรับผิดชอบต่อการใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านทั้งหมดในบริการ ในกรณีที่มีการขโมยหรือสูญหายชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านของคุณหรือถ้าคุณเชื่อว่ามีบุคคลที่สามเข้าถึงบัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตโปรดแจ้งให้เราทราบทันทีและเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณโดยเร็วที่สุด

 

 

การชำระเงินและคำสั่งซื้อ

 

FLASHFOMO ปัจจุบันรับบัตรเครดิตและ PayPal เป็นวิธีการชำระเงินที่ถูกต้อง ในแง่นี้โดยใช้วิธีการชำระเงินที่เฉพาะเจาะจงผู้ใช้แสดงให้เห็นอย่างชัดแจ้งว่าเป็นเจ้าของตามกฎหมายหรือมีสิทธิ์ใช้งานอย่างเต็มที่สำหรับวิธีการที่เลือก

ไม่ว่าในกรณีใด FlashFomo อาจใช้ดุลยพินิจอย่างเด็ดขาดในการพิจารณาว่าจะยอมรับคำสั่งซื้อของคุณหรือให้บริการแก่คุณ FlashFomo จะแจ้งให้คุณทราบผ่านระบบหากคำสั่งซื้อของคุณไม่ได้รับการยอมรับหรือบริการจะไม่ถูกจัดเตรียมไว้ให้คุณ

 

 

ข้อ จำกัด และการแก้ไขบริการ

 

FLASHFOMO จะพยายามอย่างสมเหตุสมผลเพื่อให้ FLASHFOMO Service ดำเนินงานได้ อย่างไรก็ตามบางครั้งปัญหาทางเทคนิคหรือการดำเนินการบำรุงรักษาอาจทำให้เกิดการหยุดชะงักชั่วคราว ตามขอบเขตที่อนุญาตโดยกฎหมายที่บังคับใช้ FLASHFOMO ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือยกเลิกเป็นระยะและในเวลาใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือถาวรหน้าที่และความสามารถของบริการ FLASHFOMO โดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบ ตามกฎหมายสำหรับการขัดจังหวะการเปลี่ยนแปลงหรือการยุติบริการ FLASHFOMO หรือหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

 

การบอกเลิกและการยกเลิก

 

ข้อตกลงจะยังคงมีผลบังคับใช้จนกว่าผู้ใช้หรือ FLASHFOMO จะยกเลิก อย่างไรก็ตามผู้ใช้เข้าใจและยอมรับว่า FLASHFOMO อาจระงับหรือปฏิเสธการเข้าถึงบริการให้กับผู้ใช้เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร

 

 

การรับประกันและข้อจำกัดความรับผิดชอบ

 

Flashfomo พยายามให้บริการที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แต่ผู้ใช้เข้าใจและยอมรับว่าบริการ FLASHFOMO นั้นจัดไว้ให้ “ตามสภาพ” และ “พร้อมใช้งาน” โดยไม่มีการรับประกันหรือแสดงสถานะใด ๆ คุณใช้บริการ FLASHFOMO โดยยอมรับความเสี่ยงเองตามขีดจำกัดสูงสุดที่กำหนดโดยกฎหมายที่บังคับใช้ FLASHFOMO และเจ้าของเนื้อหาทั้งหมดไม่ให้การประกันใด ๆ และปฏิเสธการรับประกันหรือคุณภาพที่น่าพอใจความสามารถเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะหรือการไม่ละเมิด Flashfomo และเจ้าของเนื้อหาไม่รับประกันว่าบริการ FLASHFOMO จะปราศจากมัลแวร์หรือส่วนประกอบอันตราย นอกจากนี้ FLASHFOMO ไม่ได้ให้การประกันใด ๆ และไม่รับประกันรับรองหรือรับผิดชอบต่อการใช้งานของบุคคลที่สาม (หรือเนื้อหา) เนื้อหาของผู้ใช้หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่น ๆ ที่เผยแพร่หรือเสนอโดยบุคคลที่สามในหรือผ่านบริการ FLASHFOMO หรือเว็บไซต์ที่ลิงก์ผ่านไฮเปอร์เท็กซ์ลิงค์หรือแสดงในแบนเนอร์หรือโฆษณาอื่น ๆ คุณรับทราบและยอมรับว่า FLASHFOMO จะไม่รับผิดชอบต่อการทำธุรกรรมใด ๆ ระหว่างผู้ใช้กับซัพพลายเออร์บุคคลที่สามของแอปพลิเคชันหรือผลิตภัณฑ์หรือบริการของบุคคลที่สาม ในการตอบสนองนี้ไม่มีคำแนะนำหรือข้อมูลสำหรับผู้ใช้ทางวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรถึง หากถูกห้ามโดยกฎหมายที่บังคับใช้บางแง่มุมของส่วนนี้ไม่สามารถใช้กับเขตอำนาจศาลบางแห่ง

 

 

ข้อ จำกัด

 

คุณต้องยอมรับขอบเขตที่กฎหมายที่ใช้บังคับ ซึ่งได้รับอนุญาตการแก้ไขเพียงปัญหาเดียวหรือความไม่พอใจกับบริการ FLASHFOMO ประกอบด้วยการหยุดใช้บริการ แม้ว่า FLASHFOMO จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามหรือเนื้อหาของพวกเขาและแม้ว่าความสัมพันธ์กับแอปพลิเคชันบุคคลที่สามเหล่านี้อาจถูกปรับเปลี่ยนโดยข้อตกลงแยกต่างหากกับบุคคลที่สาม โดย FlashFomo สำหรับปัญหาใด ๆ หรือความไม่พอใจกับแอปพลิเคชันบุคคลที่สามหรือเนื้อหาของพวกเขาประกอบด้วยในการถอนการติดตั้งและ / หรือหยุดใช้แอปพลิเคชันบุคคลที่สามเหล่านี้

ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตไม่ว่าในกรณีใด FLASHFOMO และเจ้าหน้าที่ผู้ถือหุ้นพนักงานตัวแทนผู้อำนวยการสาขา บริษัท ในเครือสาขาผู้สืบทอดผู้รับมอบหมายซัพพลายเออร์หรือผู้ออกใบอนุญาตอาจได้รับการพิจารณา (1) โดยอ้อมจากความเสียหาย การลงโทษที่เป็นแบบอย่างหรือเป็นผลสืบเนื่อง (2) การสูญเสียการใช้งานข้อมูลธุรกิจหรือประโยชน์ (โดยตรงและโดยอ้อม)

 

 

การแยกและการสละสิทธิ์

 

ยกเว้นตามที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อตกลงที่บทบัญญัติของข้อตกลงใด ๆ ที่จัดขึ้นจะไม่ถูกต้องหรือไม่มีผลบังคับใช้ด้วยเหตุผลใด ๆ  ข้อตกลงและการบังคับใช้บทบัญญัติดังกล่าวจะถูกบังคับใช้ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต

ความล้มเหลวใด ๆ จาก FlashFomo หรือผู้รับผลประโยชน์บุคคลที่สามในการบังคับใช้ข้อตกลงหรือข้อที่เกี่ยวข้องจะต้องไม่ทำให้สิทธิ์ของผู้รับผลประโยชน์ FLASHFOMO หรือบุคคลที่สามเป็นโมฆะ

 

 

การมอบหมาย

 

FLASHFOMO อาจมอบหมายข้อตกลงหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของมันและอาจมอบหมายข้อผูกพันใด ๆ ภายใต้ข้อตกลง คุณไม่สามารถมอบหมายข้อตกลงหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของมันหรือถ่ายโอนหรือใบอนุญาตช่วงสิทธิ์ของคุณภายใต้ข้อตกลงให้บุคคลที่สาม

 

 

การทำขวัญ

 

ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตไว้คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและระงับ FLASHFOMO ที่เป็นอันตรายจากและต่อความเสียหาย การสูญเสียและค่าใช้จ่ายทุกชนิด ; (2) เนื้อหาของผู้ใช้ใด ๆ (3) กิจกรรมใด ๆ ที่คุณมีส่วนร่วมหรือดำเนินการผ่านบริการ FLASHFOMO และ (4) การละเมิดกฎหมายหรือสิทธิ์ของบุคคลที่สามใด ๆ ของคุณ

 

 

อำนาจศาล

 

FlashFomo Pty Ltd ดำเนินงานตามกฎหมายระหว่างประเทศที่บังคับใช้อย่างสมบูรณ์ ในกรณีนี้ข้อพิพาทหรือข้อพิพาททางกฎหมายใด ๆ จะได้รับการแก้ไขในศาลระหว่างประเทศ

 

 

รายชื่อผู้ติดต่อ

หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับบริการ FLASHFOMO หรือข้อตกลงโปรดติดต่อเราที่ hello@flashfomo.com