ส่งคืน / คืนเงินของรายการ

 

คุณสามารถส่งคืนสินค้าเพื่อเปลี่ยนหรือขอรับเงินคืน โดยสามารถติดต่อเราภายใน 30 วันนับจากวันที่ซื้อ หากคุณต้องการสินค้ารายการอื่นคุณจะต้องทำการส่งคืนรายการเดิมที่ไม่ต้องการเพื่อขอเงินคืนและทำการสั่งซื้อใหม่อีกครั้ง

คำร้องทั้งหมดจะต้องอยู่ภายใน 30 วัน นับจากวันที่คุณได้รับคำสั่งจากเรา เมื่อคุณทำการเปลี่ยนสินค้าโปรดแจ้งหลักฐานการซื้อพร้อมรายละเอียดดังต่อไปนี้:

·       ชื่อสินค้าและปริมาณที่ถูกต้อง

·       รายการสินค้าใดที่คุณต้องการเปลี่ยนหรือคืนเงิน

 

เราจะส่งอีเมลถึงคุณเพื่อแจ้งให้คุณทราบอีกครั้งเมื่อเราได้รับรายละเอียดจากคุณพร้อมรายละเอียดการคืนเงินและรายการสินค้าที่เปลี่ยน รายการสินค้าที่เปลี่ยนใด ๆ จะถูกส่งไปยังที่อยู่จัดส่งเริ่มต้นในบัญชีของคุณโดยใช้บริการจัดส่งเดียวกันกับรายการคำสั่งซื้อเดิมของคุณ หากเราคืนเงินให้คุณสำหรับรายการใด ๆก็ตาม อาจใช้เวลาถึง 10 วันทำการกว่าที่เงินจะเข้าบัญชีของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับธนาคาร / ผู้ออกบัตรของคุณ โปรดทราบว่าลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งคืนไม่ว่าในกรณีใด ๆ

ไม่ว่าในกรณีใด ๆ FLASHFOMO ไม่มีข้อผูกมัดในการดำเนินการหรืออำนวยความสะดวกในการคืน / คืนสินค้าใด ๆ ยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด