Panimula

 

Maligayang pagdating sa FlashFomo, isang tatak na pag-aari ng FlashFomo Pty Ltd. Ang paggamit ng FlashFomo, na inilaan bilang isang pook-sapot o software na application (sama-sama, ang “FlashFomo”, ang “Serbisyo”, ang “System”), ang gumagamit ng aming mga serbisyo ay malinaw na sumasang-ayon na basahin, maunawaan at tanggapin ang mga Tuntunin at Kondisyon at aming Patakaran sa Pagkapribado.

Ang mga tuntunin na ito at kundisyon ay isang umiiral na ligal na kasunduan sa pagitan namin, FlashFomo, at ikaw, ang mamimili sa pook-sapot (sumusunod bilang “ang gumagamit”, “ikaw”).

Kung hindi ka sumasang-ayon sa isa o higit pa na mga sugnay sa aming ligal na dokumentasyon, mangyaring huwag gamitin ang aming mga serbisyo.

Upang magamit ang serbisyo, ikaw ay dapat na:

 • Higit sa 18 taong gulang, o mas maagang edad kung saan ang mga tao ay ligal na karapat-dapat na masuri ang binili sa pamamagitan ng system na naaangkop sa iyong bansa na tinitirahan. Kung sakaling ikaw ay 13 taong gulang o mas matanda, dapat ay may pahintulot ka ng magulang o tagapag-alaga na tanggapin ang mga patakaran na nakapaloob dito.
 • Tanggapin ang aming ligal na dokumentasyon.

Ginagarantiya rin ng gumagamit na ang lahat ng datos na ibinigay sa FlashFomo sa panahon ng pag-pirma sa kontrata ay totoo, eksakto at kumpleto at nangangakong panatilihin itong totoo. Dapat mong tiyakin na ang lahat ng impormasyon na ibinigay sa iyo ay kumpleto at eksakto. Ang FlashFomo ay hindi tumatanggap ng pananagutan o responsibilidad para sa mga gastos, pagkaantala o pagkabigo na magbigay ng mga serbisyong nagmula na kaugnay sa o bilang isang resulta ng anumang hindi tama o hindi kumpletong impormasyon na ibinigay mo.

 

Ang mga pagbabago sa mga kasunduan at mga tuntunin na ito

 

Sa aming pagpapasya maaari kami gumawa paminsan-minsan ng mga pagbabago sa aming Serbisyo at / o ligal na dokumentasyon at mga tuntunin na ito. Kapag gumawa kami ng mga makabuluhang pagbabago sa ligal na dokumentasyon, sasabihin namin ang mga gumagamit sa pamamagitan ng system. Ang patuloy na paggamit ng FlashFomo pagkatapos ng mga pagbabagong ito, ay nagpapahiwatig ng isang pagpapahayag ng pagkilala at pagtanggap sa mga pagbabago.

 

Mga Lisensya

 

Ang FlashFomo at ang nilalaman na ibinigay sa pamamagitan nito ay pag-aari ng FlashFomo Pty Ltd o ang mga lisensya nito at ipinagkaloob namin ang mga ito sa mga gumagamit sa ilalim ng isang limitado, hindi eksklusibo at nababawing lisensya para sa kanilang personal at hindi pang-komersyal na paggamit ng Serbisyo.

Ang lahat ng tatak ng FlashFomo, mga marka ng serbisyo, mga pangalan ng kalakalan, mga logo, mga pangalan ng domain at lahat ng iba pang mga tampok ng tatak ng FlashFomo ay eksklusibong pag-aari ng FlashFomo Pty Ltd. Ang lisensyang ito ay hindi nagbibigay ng anumang karapatang gamitin ang mga tatak, mga marka ng serbisyo ng FlashFomo, mga pangalan ng kalakalan, mga logo, mga pangalan ng domain, o iba pang mga tampok na tatak ng FlashFomo, maging para sa komersyal o hindi komersyal na paggamit.

Sumasang-ayon ang gumagamit na hindi gamitin ang Serbisyo ng FlashFomo (kabilang, ngunit hindi limitado sa nilalaman nito) sa anumang paraan na hindi malinaw na ibinigay para sa mga Kondisyon na ito.

Ang mga koleksyon ng ikatlong partidong software na kasama sa Serbisyo ng FlashFomo ay lisensyado ayon sa mga patakaran na nakalagay sa Mga Tuntunin.

 

Ikatlong-partido na Serbisyo

 

Ang FlashFomo, upang maayos na maibigay ang mga serbisyo nito, maaaring (ngayon o sa hinaharap) gumamit ng mga ikatlong-patido na aplikasyon, pook-sapot at nilalaman na direktang inaalok ng mga ikatlong partido (“Mga Aplikasyon ng Ikatlong Partido”). Ang paggamit ng mga aplikaysyon na ito ay napapailalim sa kanilang sariling mga tuntunin ng paggamit. Kinikilala at sumasang-ayon ka na ang FlashFomo ay hindi mananagot para sa kilos, tampok, o nilalaman ng anumang ikatlong partidong aplikasyon.

 

Mga gabay ng gumagamit

 

Nirerespeto ng FlashFomo ang mga karapatan sa intelektwal na pag-aari at inaasahan na gawin din ito ng mga gumagamit. Ang FlashFomo ay nagtatag ng ilang mga pangunahing patakaran na dapat sundin ng mga gumagamit kapag ginagamit ang Serbisyo upang matiyak na ang FLASHFOMO ay nananatiling isang produkto na magagamit ng lahat. Mangyaring, sundin ang mga patakarang ito at hikayatin ang ibang mga gumagamit na kumilos sa parehong paraan. Ang mga sumusunod na pagkilos ay hindi pinapayagan sa anumang kadahilanan:

 • Kopyahin, ipamahagi, paramihin, “kunin”, i-rekord, ilipat, gumawa o ipakita sa publiko, ikalat o gawing magagamit ng publiko ang anumang bahagi ng Serbisyo ng FlashFomo o Nilalaman, o bilang kahalili gamitin ang anumang Serbisyo ng FlashFomo o Nilalaman na hindi malinaw na pinapayagan sa ilalim ng Mga Kasunduan o naaangkop na batas, o kung hindi man ay lumalabag sa mga karapatang intelektuwal na pag-aari (tulad ng karapatang magpalathala) ng Serbisyo ng FlashFomo, Nilalaman o anumang bahagi nito;
 • Gamitin ang Serbisyo ng FlashFomo upang iangkat o kopyahin ang mga lokal na file na kung saan wala kang kinakailangang mga ligal na karapatan na gawin ito;
 • Gayahin, muling likhain, pag-hiwahiwayin, baguhin o lumikha ng mga nanggaling na gawa batay sa Serbisyo ng FlashFomo, Nilalaman o anumang bahagi nito, maliban na lang kung pinahihintulutan ng naaangkop sa batas;
 • Dayain ang anumang teknolohiya na ginagamit ng FlashFomo, ang mga taga-lisensya o iba pang mga ikatlong partido upang maprotektahan ang Nilalaman o Serbisyo;
 • Ibenta, upahan, i-subcontract o paupahan ang anumang bahagi ng Serbisyo o Nilalaman ng FlashFomo;
 • Dayain ang anumang mga paghihigpit sa teritoryo na inilalapat ng FlashFomo o ang mga taga-lisensya nito;
 • Alisin o baguhin ang anumang karapatang magpalathala, tatak o iba pang intelektwal na ari-arian na naglalaman ng abiso o ibinigay sa pamamagitan ng Serbisyo ng FlashFomo (kabilang ang layunin ng pagtatago o pagbabago ng anumang mga abiso sa pagmamay-ari o pagmamay-ari ng anumang Nilalaman);
 • Bakasin ang loob ng Serbisyo ng FlashFomo, o gumamit ng iba pang awtomatikong paraan (kabilang ang mga bot, scraper at spider) upang mangolekta ng impormasyon mula sa FlashFomo; Mangyaring respetuhin ang FlashFomo, ang mga may-ari ng Nilalaman at iba pang mga gumagamit ng FlashFomo. Huwag makisali sa anumang aktibidad, ipaskil ang Nilalaman ng Gumagamit (kung naaangkop) o magparehistro at / o gumamit ng isang pangalan ng gumagamit na kasamang materyal:
 • Nakakasakit, nakakahiya, nakakasama, pornograpya, pagbabanta o malaswa;
 • Iligal o idinisenyo upang magtaguyod o gumawa ng mga iligal na kilos ng anumang uri, kabilang ngunit hindi limitado sa paglabag sa mga karapatang intelektwal na ari-arian, mga karapatan sa pagkapribado o eksklusibong mga karapatan ng FlashFomo o anumang ikatlong partido;
 • May masamang hangarin tulad ng malware, Trojan horse o mga virus, o kung hindi man may kakayahang makagambala sa iyong pag-pasok sa Serbisyo;
 • Nakatago o may kakayahang magdulot ng kaguluhan o panliligalig sa ibang mga gumagamit;
 • Kakayahan ng manghuwad o maling paaglalarawan sa kaugnayan nito sa iba pang mga gumagamit, mga tao o mga nilalang, o kung hindi man ay mapanlinlang, mali, madaya o nanliligaw;
 • Gumagamit ng awtomatikong paraan upang artipisyal na maisulong ang nilalaman;
 • Na kung saan kasama ang pagpapadala ng mga hindi hinihinging maramihang mensahe o iba pang mga anyo ng spam (“spam”), junk mail, chain letter o katulad nito, kasama ang loob ng inbox ng FlashFomo;
 • Kasama ang mga komersyo o aktibidad sa pagbebenta, tulad ng pag-aanunsyo, pagpapalaganap, paligsahan, sweepstakes o pyramid scheme, na hindi pinahihintulutan ng FlashFomo;
 • Na kumokonekta, tumutukoy o kung hindi man ay nagtataguyod ng mga produktong komersyal o serbisyo, maliban kung malinaw na pinahintulutan ng FlashFomo;
 • Na nakakasagabal sa o sa anumang paraan ay nakakagambala sa Serbisyo ng FlashFomo, pakielaman, lumalabag o nagtatangkang siyasatin, suriin o subukan ang kahinaan ng Serbisyo ng FlashFomo o mga system ng computer o network, mga panuntunan ng paggamit o anumang iba pang bahagi ng seguridad, panukalang pagpapatotoo o iba pang panukalang proteksyon ng FlashFomo. naaangkop sa Serbisyo, Nilalaman o anumang bahagi nito; o
 • Na nagiging sanhi ng salungat sa Mga Kasunduan, tulad ng tinukoy ng FlashFomo.

Inilalaan namin ang buong karapatan na wakasan o suspindihin ang account ng gumagamit kung lumalabag ito sa isa o higit pang mga puntos na nakalista sa itaas sa likas na pag-uugali ng gumagamit. Bilang karagdagan, wala kaming likas na responsibilidad sa anumang potensyal na pandaraya o iligal na transaksyon na isinagawa ng gumagamit.

Pinoprotektahan ng password ang account ng gumagamit, at ang gumagamit ay responsable sa pagpapanatiling lihim at ligtas ito. Naiintindihan mo na responsable ka para sa lahat ng paggamit ng iyong ginagamit na pangalan at password sa loob ng serbisyo. Kung may pagnanakaw na pangyayari o pagkawala ng iyong pangalan na ginagamit o password, o kung naniniwala ka na nagkarron ng walang pahintulot na pag-pasok sa iyong account sa isang ikatlong partido, mangyaring ipagbigay-alam kaagad sa amin at baguhin ang iyong password sa lalong madaling panahon.

 

Mga pagbabayad at mga order

 

Ang FlashFomo ay kasalukuyang tumatanggap ng Credit Card at PayPal bilang wastong pamamaraan ng pagbabayad.”Sa puntong ito, ang pag-gamit ng isang tukoy na paraan ng pagbabayad, malinaw na ipinakita ng gumagamit na maging ligal na may-ari o magkaroon ng buong karapatan ng paggamit para sa napiling pamamaraan.”

Sa anumang kaso, ang FlashFomo ay maaaring, sa ganap na pagpapasya na tukuyin kung tatanggapin ang iyong mga order o magbibigay sa iyo ng Mga Serbisyo. Sasabihan ka ng FlashFomo sa pamamagitan ng System kung hindi tatanggapin ang iyong order o hindi ipagkakaloob sa iyo ang Serbisyo.

 

Mga Limitasyon at pagbabago ng serbisyo

 

Ang FlashFomo ay gagawa ng makatuwirang pagsisikap upang mapanatili ang pagpapatakbo ng Serbisyo ng FlashFomo. Gayunpaman, paminsan-minsan, ang ilang mga teknikal na problema o operasyon sa pagpapanatili ay maaaring maging sanhi ng pansamantalang pagkagambala. Sa lawak na pinahihintulut ng naaangkop na batas, ang FlashFomo ay may karapatan na baguhin o itigil, pana-panahon at anumang oras, pansamantala o permanente, ang mga tungkulin at kakayahan ng Serbisyo ng FlashFomo, na may o walang abiso at walang anumang pananagutan sa mga gumagamit, maliban na lang kung ipinagbabawal ng batas, para sa anumang pagkagambala, pagbabago o pagwawakas ng Serbisyo ng FlashFomo o iba pang nauugnay na tungkulin.

 

Pagwawakas at pagkansela

 

Ang Mga Kasunduan ay mananatiling epektibo hanggang sa wakasan ng gumagamit o ng FlashFomo. Gayunpaman, nauunawaan at sumasang-ayon ang gumagamit na maaaring suspindihin ng FlashFomo sa anumang oras o ganap na tanggihan ang pag-pasok sa mga serbisyo ng kahit sino mang gumagamit, nang walang anumang nakasulat na paunawa.

 

Garantiya at Pagtanggi

 

Sinusubukan ng Flashfomo na magbigay ng pinakamahusay na posibleng serbisyo, ngunit nauunawaan at sumasang-ayon ang gumagamit na ang serbisyo ng FlashFomo ay ibinigay “Yun na” at “Kung magagamit” nang walang anumang garantiya o ipinahayag o ipinahiwatig na katayuan ng anumang uri. Ginagamit mo ang serbisyo ng FlashFomo sa iyong pagkakaunawa. Sa pinakamataas na mga limitasyon na inilatag ng naaangkop na batas, ang FlashFomo at lahat ng may-ari ng nilalaman ay hindi nagbibigay ng anumang kaseguruhan at tanggihan ang anumang garantiya o sapat na kalidad, maibebenta, kaangkupan para sa isang partikular na layunin o hindi paglabag. Ang Flashfomo at ang mga may-ari ng nilalaman ay hindi ginagarantiyahan na sa anumang paraan ang serbisyo ng FlashFomo ay libre sa malware o iba pang mga nakakapinsalang bahagi. Bilang karagdagan, ang FlashFomo ay hindi nagbibigay ng anumang kaseguruhan at hindi ginagarantiyahan, sinasabi o ipinapalagay ang responsibilidad ng anumang aplikasyon ng mga ikatlong partido (o ang nilalaman nito), ang nilalaman ng gumagamit o iba pang mga produkto o serbisyo na nai-hayag o inaalok ng mga ikatlong partido o sa pamamagitan ng serbisyo ng FlashFomo o isang pook-sapot na naka-ugnay sa pamamagitan ng link na hypertext o ipinakita sa isang bandera o iba pang patalastas. Kinikilala mo at tinatanggap na ang FlashFomo ay hindi mananagot para sa anumang transaksyon sa pagitan ng gumagamit at mga tagapagtustos ng mga ikatlong patidong mga aplikasyon o mga ikatlon-patidong produkto o serbisyo na nai-hayag sa pamamagitan ng serbisyo ng FlashFomo. Sa tugon na ito, walang payo o impormasyong ibinigay ang gumagamit ng pasalita o nakasulat sa FlashFomo na bubuo ng anumang uri ng garantiya para sa FlashFomo. Kung ipinagbabawal ng naaangkop na batas, ang ilang mga aspeto ng seksyong ito ay hindi maaaring mailapat sa ilang mga nasasakupan.

 

Mga Limitasyon

 

Sumasang-ayon ka na, sa lawak na pinahihintulutan ng naaangkop na batas, ang nagtatangi at nag-iisang lunas para sa anumang mga problema o hindi kasiyahan sa serbisyo ng FlashFomo ay binubuo ng paghinto ng pag-gamit ng serbisyo ng FlashFomo. Kahit na hindi ipinagpapalagay ng FlashFomo ang anumang pananagutan para sa mga ikatlong partidong aplikasyon o ang mga nilalaman nito, at kahit na ang kaugnayan sa mga aplikasyon ng ikatlong partido na ito ay maaaring ikaama sa pamamagitan ng magkahiwalay na kasunduan sa mga ikatlong partido, sa lawak na pinapayagan lamang ng batas at lunas na inaalok lamang ng FlashFomo para sa anumang mga problema o hindi kasiyahan sa mga application ng ikatlong partido o ang nilalaman nito ay binubuo sa pag-tatanggal at / o pag-hinto ng paggamit ng mga ikatlong partido na application na ito.

Sa pinakamataas na lawak na pinahihintulutan ng batas, sa anumang kaganapan ang FlashFomo at ang mga opisyal nito, mga kasosyo, empleyado, ahente, direktor, kaakibat, sangay, kahalili, tagapagtaguyod, tagapagtustos o taga-lisensya ay maaaring ikonsedera na mananagot para sa (1) anumang hindi tuwiran, espesyal, nagkataon pinsala, pagpaparusa, huwaran o bunga; (2) anumang pagkawala ng paggamit, datos, negosyo o kapaki-pakinabang (direkta at hindi direkta).

 

Paghihiwaly at Pagpapaubaya

 

Maliban kung hindi man nasabi sa Mga Kasunduan, kung saan ang anumang probisyon ng Mga Kasunduan ay hindi wasto o hindi maipapatupad sa anumang kadahilanan o sa anumang antas, katulad ng kawalang-katarungan o kawalang-katatagan ay hindi sa anumang paraan makagambala o maibigay ng wasto o hindi maipapatupad ang natitirang mga probisyon ng Ang mga kasunduan, at ang pagpapatupad ng naturang probisyon ay dapat ipatupad hanggang sa abot na pinahihintulutan ng batas.

Ang anumang pagkabigo na batay sa FlashFomo o mga benepisyaryo ng ikatlong-partido na ipatupad ang Mga Kasunduan o mga nauugnay na sugnay ay hindi papawalan ng karapatan ng FlashFomo o benepisyaryo ng ikatlong-patido na gawin ito.

 

Tungkulin

 

Ang FlashFomo ay maaaring magtalaga ng Mga Kasunduan o anumang bahagi nito, at maaari ring magtalaga ng anumang mga obligasyon sa ilalim ng Mga Kasunduan. Hindi mo maaaring italaga ang Mga Kasunduan o anumang bahagi nito, o ilipat o pahintulutan ang iyong mga karapatan sa ilalim ng Mga Kasunduan sa anumang ikatlong partido.

 

Pagbabayad ng Pinsala

 

“Para sa kabuuang lawak na pinahihintulutan ng naaangkop na batas, sumasang-ayon ka na protektahan at panghawakan ang FlashFomo mula sa hindi nakakapinsala at laban sa anumang mga pinsala, pagkawala at gastos ng anumang uri (kabilang ang mga makatwirang bayad at mga gastos sa abugado) na lumabas mula sa: (1) ang iyong paglabag sa Kasunduang ito ; (2) anumang Nilalaman ng Gumagamit; (3) anumang aktibidad kung saan ka sumasali o gumaganap sa pamamagitan ng Serbisyo ng FlashFomo; at (4) ang iyong paglabag sa anumang batas o mga karapatan ng anumang ikatlong partido.”

 

Nasasakupan

 

Ang FlashFomo Pty Ltd ay tumatakbo nang buong alinsunod sa naaangkop sa internasyonal na batas. Sa puntong ito, ang anumang pagtatalo o ligal na kontrobersya ay malulutas sa eksklusibong internasyonal na korte.

 

Mga Maaring Tawagan

Kung mayroon kang anumang mga katanungan tungkol sa Serbisyo ng FlashFomo o Mga Kasunduan, mangyaring makipag-ugnayan sa amin sa hello@flashfomo.com.