IKAW AY ISANG INFLUENCER

Lumikha ka ng nilalaman na kumonekta sa mga tagapanood. Ang iyong personalidad ay sumasalamin sa malaking bilang ng tao.

INIIMPLUWENSYAHAN ANG IYONG MGA TAGAPANOOD UPANG BUMILI SA IBANG BRAND

Bilang kapalit, nagtatrabaho ka sa ngalan ng ibang brand upang mahikayat ang iyong tagapanood na magustuhan at bumili sa kanila.

PAANO KUNG IKAW ANG BRAND?

Gagawin kang brand ng FlashFomo. Ang aming malikhaing pangkat ay nagtatrabaho kasama ka upang gawing personal ang iyong produkto upang ibenta.

PIPILI KA NG PRODUKTO NA AKMA SA IYONG MGA TAGAPANOOD

Pipili ka ng produkto kung saan magiging interesado ang iyong mga tagapanood. Mayroong libu-libong posibilidad!

KAMI ANG BAHALA SA IYONG MGA E-COMMERCE STORE

Ginagawa ng Flash Fomo ang mahirap na bahagi. Pagkukunan ng produkto, pagmamanupaktura, paghahatid at syempre pag-set up ng iyong personalized e-commerce shop gayundin ang pagbibigay ng analitiko para sa mas maraming kaalaman sa iyong mga tagapanood.

HAHATIIN NAMIN ANG KITA SA IYO!

Upang magawa mo ang lahat ng makakaya mo. Lumikha ng nilalaman na umaaliw at nagpapalago ng iyong mga tagapanood.